Contact: info@petravandalon.nl, 06-51062994

Algemene voorwaarden

 
 
Het eerste contact

Je kunt vrijblijvend informatie opvragen via de website, telefonisch of via info@www.petravandalon.nl. 
Communiceer duidelijk je naam-, contact-, en adresgegevens, zodat ik snel en eenvoudig contact met je kan opnemen.

Afspraak

Je ontvangt een offerte en/of factuur met daarop de benodigde informatie om het bedrag over te maken. Je deelname is pas definitief als de factuur is voldaan, tenzij anders van te voren overeengekomen is.

Annuleringsvoorwaarden

Tot 5 werkdagen voor aanvang van een spiegeling kun je je aanmelding annuleren. Je bent dan alleen €25,- administratiekosten verschuldigd. Indien de deelnemer tijdens het programma door onvoorziene omstandigheden uitvalt, zal er gezocht worden naar een passend alternatief. Er vindt in geen geval restitutie van betaling plaats.

Huishoudelijk reglement

De cliënt is in het bezit van een geldige aansprakelijkheidsverzekering. Als je met mijn honden werkt, neem je zelf verantwoordelijkheid voor deelname aan een spiegeling. Uiteraard zorg ik voor een veilige werkomgeving en kan je rekenen op professionele, deskundige begeleiding. De cliënt handelt conform de instructies en veiligheidsadviezen van de coach.

Klachten

Mocht je een klacht hebben, dan kan deze schriftelijk aan mij kenbaar gemaakt worden. Stuur je klacht naar info@www.petravandalon.nl. De klacht wordt zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen 5 werkdagen, afgehandeld. Indien deze termijn niet gehaald wordt, ontvangt u een bericht over de verdere afwikkeling.

Wat kost het?

Hondenspiegelen is altijd maatwerk. De prijzen zijn variabel, afhankelijk van het aantal sessies en het aantal personen die deelnemen. Vooraf zal je een offerte ontvangen.

Vergoeding

Particulieren kunnen mogelijk kosten gedeeltelijk vergoed krijgen voor een coachtraject.

Via je werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Een coaching traject valt in veel gevallen hieronder. Informeer bij je werkgever, je leidinggevende of personeelszaken.

Via PGB
Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten mogelijk via het PGB vergoed krijgen. Informeer hierover bij Per Saldo (www.pgb.nl).

Via de Arbo-dienst
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hiervoor dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij het UWV informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV (www.uwv.nl).

Copyright/disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de eigenaar: de eigenaar van de website;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan mij te worden verzocht.

Privacy op de website

Ik respecteer de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Ik zal geen gegevens van bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft. Van bezoekers aan deze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van mijn bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Hulp en advies nodig?

Vraag jij je af wat ik voor je kan betekenen en hoe een behandeling bij mij in zijn werk gaat? Of wil je direct een afspraak maken? Je kunt altijd geheel vrijblijvend contact opnemen!

Spiegelen met hond

Algemene voorwaarden

Hier vind je praktische informatie voor nieuwe cliënten.

Persoonlijk, toegewijd en professioneel

Wist je dat gemiddeld een op de vier Nederlanders in zijn of haar leven te maken krijgt met psychische vragen of problemen? Het overkomt ons allemaal, het hoort bij het leven. Schroom je niet, ik sta voor je klaar!